• Caroline Ströer

Verregende opening moerasblokken

WAVERVEEN In juli 2018 werd het startsein gegeven voor de inrichting van twee moerasblokken van in totaal 17 hectare in Waverveen. Op 7 maart werden de twee moerasblokken officieel geopend door Gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Caroline Ströer

Marc Wilborts, projectmanager van de provincie, stelde dat dit de eerste stap is en dat er bestuurlijk nu een akkoord is gegeven voor een gefaseerd inrichtingsplan voor moerasblok I zuidelijk van Waverhoek. 'De bedoeling is dat er 80 hectare ingericht gaat worden. Er is nu 30 hectare beschikbaar. In deze moerasblokken zijn voor een deel de sloten verbreed, er zijn twee stuwen. Bij één stuw komt een vispassage en er zijn twee windmolens met inlaatfunctie'. Arjenne Bak, Natuurmonumenten, vertelde dat door de diversiteit van de bodem er verschillende vogels kunnen komen. 'Wij zijn op zoek naar samenwerking met boeren uit het gebied', aldus Arjenne. Warner Reinink, eveneens van Natuurmonumenten geeft aan dat het eerste jaar er vogels zullen komen die van kale gronden houden zoals de kievit, scholekster kleine plevier en dat er weer andere soorten komen als het wat meer begroeid is. Gedeputeerde Maasdam constateerde dat het een uniek gebiedsproces is geweest wat al meer dan 20 jaar loopt. 'De provincie had een natuuropgave maar wij hebben gaandeweg het proces een belangrijke les geleerd: Zonder draagvlak gaat het niet'.Hans Pronk die namens de bewonersdelegatie sprak stipte de moeizame en lange weg aan.'Het is een pijnlijk dossier geweest en van 2005 tot 2012 was een roerige tijd waardoor de bewonersprotesten als een rode draad liepen. Het meest ingrijpende deel moerasblok I komt nog en ik zou de provincie vier adviezen mee willen geven; Houd de vinger aan de pols, check de gepresenteerde feiten, betrek bewoners en investeer in ambtelijke kennis', aldus Pronk.