Verruiming legalisering maar wel onder voorwaarden

DE RONDE VENEN Bij de uitloop van de commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken & Financiën op 12 februari had D66 de bespreking met betrekking tot de informatienota over permanente bewoning van recreatiewoningen op de agenda gezet. D66 gaf aan dat zij tegen volledige legalisering zijn.

Caroline Stroër

Volgens D66 is er nu sprake van een patstelling omdat de gemeente alles wil en de provincie niets wat tot gevolg heeft dat er helemaal niets gebeurt. Ook wilde D66 weten hoeveel woningzoekenden naar een rcreatiewoning er zijn. 'wij vinden het wel verrassend dat er nog steeds vergunningen worden afgegeven', aldus Meindert Brunia. Wat Plaswijk betreft vindt de fractie het jammer dat er veel geld aan uit is gegeven om te legaliseren wat echter niets heeft opgeleverd voor de gemeente. 'Er zijn regels gesteld door de provincie die nageleefd moeten worden. Het Coalitiebeleid staat hier haaks op. De gemeente heeft aangegeven dat zij willen pleiten voor legalisering', aldus Brunia. Maar Jan Rouwenhorst, CDA, was verbaasd over de uitspraken van D66. 'dit is niet echt oplossingsgericht. We kunnen niet alles oplossen maar gaan er wel aan werken.', Volgens wethouder David Moolenburgh is er nu gelukkig sprake van openingen bij de provincie die aangegeven heeft dat er eventueel aanpassingen kunnen komen aan het huidige beleid. 'Er komt een gebiedsgerichte pilotstudie samen met de provincie. Het is niet de bedoeling om alles te gaan legaliseren. We hebben te maken met bouwbesluiten en milieunormen en als een woning daar niet aan kan voldoen wordt er niet gelegaliseerd. We streven wel naar een verruiming van legalisatie maar blijven de bijeffecten in de gaten houden. Qua uitgifte nieuwe vergunningen gaat het om oude woningen die vervangen moeten worden of een kavel waar al op gebouwd mocht worden. Bij Plaswijk ging het nooit om illegale woningen', aldus de wethouder.