• pixabay.com

Verruiming woonverordening moet woningschaarste oplossen

DE RONDE VENEN Er moet een nieuwe woonverordening komen waarin aanpassingen worden opgenomen met betrekking tot de gewijzigde woonbehoefte. In de oude verordening was niet groot maar beter het uitgangspunt. In de nieuwe verordening worden de regels verruimd.

Bij de informatieronde op 8 mei werd dit punt besproken door de raadsleden. De oude verordening loopt af in juli 2019 en het uitgangspunt voor een nieuwe verordening is dat er meer ruimte komt voor gemeenten om hun eigen beleid toe te passen. Er moeten betere regels komen voor de beschikbare goedkope huurwoningen en voor de bestaande woningen. Een nieuwe regel is dat nu woningruil is toegestaan. Omdat er een tekort is aan betaalbare woonruimte voor middeninkomens is ook hier een nieuwe regeling voor. De toewijzing geldt nu voor huurwoningen tot 966 euro, mensen met achterlating van een sociale huurwoning en huishoudens met een inkomen tot 60.000 euro. Verder wordt de voorrang voor de lokale woningzoekende niet meer beperkt tot de vier kleine dorpen maar geldt ook voor de grotere dorpen. Er is een groter aanbod van grotere woningen dan kleinere woningen.

Voor de mensen met middeninkomens is het lastig om een goede woning te vinden vandaar dat zij voorrang hebben op nieuwbouwwoningen met een middenhuur. De nieuwe verordening past in de woonvisie die in 2017 is vastgesteld door de raad en samen met GroenWest worden afspraken gemaakt. Er staat een aantal projecten op het programma zoals levensloopbestendige appartementen in Vinkeveen en Mijdrecht door GroenWest. Bij de Stationslocatie komt 50% sociale huurwoningen en er wordt verder gebouwd aan de Maricken I en plannen voor Maricken II. In de nieuwe verordening wordt ook gesproken over nieuwe woonvormen. Ton van Sligtenhorst, CU/SGP vroeg zich af of rekening is gehouden met de doelgroep beschermd wonen. De bedoeling is dat dat in de toekomst ook in de gemeente komt.

Caroline Ströer