• Cees Verweij (rechts) wordt opgevolgd door Dick Naafs.

    Jan Aukes

Vinkevener Cees Verweij koninklijk onderscheiden

VINKEVEEN Vinkevener Cees Verweij ontving dinsdag 21 mei een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd door burgemeester Divendal bij hem opgespeld tijdens zijn afscheid als voorzitter van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).
Verweij (1953) was sinds 2009 voorzitter van het KVGO, de organisatie van ondernemers in de communicatiebranche. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de vereniging. De economische en technologische ontwikkelingen hebben de bedrijfstak afgelopen jaren hard geraakt. Als ervaren, betrokken en kundig voorzitter bracht Verweij in roerige tijden stabiliteit. Daarnaast bekleedde en bekleedt hij voor de grafische branche nog verschillende andere functies, zoals voorzitter van de Werkgeversraad Pensioenfonds PGB en bestuurslid van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Ook in internationaal verband was hij actief in de grafimediabranche.

Cees Verweij is voormalig eigenaar van wat voorheen drukkerij Verweij (opgericht in 1890) heette en was gehuisvest in een toren in het centrum van Mijdrecht. Bij de verhuizing van de drukkerij vanuit de dorpskern naar de nieuwe locatie aan de Communicatieweg was hij een factor van belang. Mede door zijn toedoen ontwikkelde de onderneming zich tot bedrijf dat landelijke bekendheid geniet en is voorzien van de meest moderne apparatuur. Inmiddels heet het bedrijf Boom+Verweij.
Naast zijn werkzaamheden in de communicatiebranche vervulde Verweij verschillende maatschappelijke functies in de gemeente. Vanaf de oprichting was hij voorzitter van de Stichting tot Steun en Advies aan het Veenlandencollege. De stichting geeft materiële steun aan onderwijs- en onderwijsondersteunende activiteiten en is voor de school de financiële kers op de taart: alles wat niet vanuit de rijksvergoeding kan worden betaald, kan in beginsel bij de stichting worden neergelegd. In de periode 1985-1988 en 1993-2001 was hij voorzitter van de Vereniging Industriële Belangengemeenschap voor De Ronde Venen (VIB). De VIB is een vereniging die het onderling contact tussen bedrijven stimuleert en collectieve belangen vertegenwoordigt. Van 2008 tot 2012 was hij voorzitter van de lokale omroep Midpoint FM/TV, later opgegaan in RTV Ronde Venen. Als voorzitter zette hij zich met veel energie, enthousiasme en toewijding in. Hij werd zeer gewaardeerd door de vrijwilligers binnen de organisatie en de andere
bestuursleden.