• CDA De Ronde Venen

Volle zaal bijeenkomst 'Hoe wilt u straks wonen'

MIJDRECHT In het Veenlandencollege hield CDA De Ronde Venen maandag 11 maart een bijeenkomst voor ouderen met de vraag 'Hoe wilt u straks wonen'. Bijna 200 geïnteresseerden hadden de storm en regen getrotseerd om aanwezig te kunnen zijn, veel informatie kwam voorbij over het wonen van de toekomst. CDA Lijsttrekker Derk Boswijk was ook te gast en vertelde in de discussie over de mogelijkheden die de provincie heeft om de gemeente te ondersteunen bij het vinden van bouwlocaties.

De bijeenkomst stond in het teken van oplossingen in wonen als er geen verzorgingstehuizen meer zijn en veel ouderen thuis moeten blijven wonen. Rob Hagens van Vivalib en Annelies Lammers van ZorgID gingen in op de mogelijkheden die er zijn met technische snufjes (domotica) om een veilig gevoel te hebben in eigen huis. Dat sprak de aanwezigen zeer aan. Het gevoel van veiligheid is belangrijk in je eigen huis. Ook werd er gesproken over modulair bouwen, dat is het bouwen van een huis in een dag. Dat begint nu ook van de grond te komen Morgen Wonen is een mooi voorbeeld. De spreker van GroenWest ging in op de uitdagingen waarvoor de woningcoöperatie zich gesteld ziet. Waarbij ook het doorstroom experiment voor senioren aan bod kwam. Dit is in de gemeente De Ronde Venen opgezet om te zorgen dat senioren naar een kleinere woning gaan en een gezinswoning achterlaten dat niet merken in de huur. Ook het Thuishuis en een nieuw project in Zegveld door het lokale dorpsplatform waren inspirerende voorbeelden.

Blijven wonen in je eigen buurtje vraagt ook veel aanpassingen in het aantal voorzieningen. Gosse Dousma van Van Wijnen/Inclusief Wonen gaf als voorbeeld een wijk in Arnhem waar een soort wijkregisseur (community builder) aan de slag gaat om alle inwoners, organisaties en ondernemers met elkaar in contact te brengen voor meer nabuurschap en ter voorkoming van eenzaamheid. Als laatste spreker kwam een inwoner uit Abcoude aan het woord die zelf de handschoen heeft opgenomen, met een aantal dorpsgenoten. Zij willen een hofje realiseren en Gerrit Meijerink vertelde wat ze hebben gedaan en welke uitdagingen er nog zijn.

Na de pitches was het tijd voor vragen uit de zaal. Men wilde vooral weten waar gebouwd kon worden, want er zijn weinig beschikbare plekken. Boswijk gaf aan dat als het aan het provinciale CDA ligt de gemeente een aanvraag kan doen als er een bouwplan is op een plek waar nu niet gebouwd. Dit 'oprekken van de rode contour' is een reële mogelijkheid nu er te weinig bouwlocaties zijn. Er is een enorme opgave voor het bouwen van huizen. De inmiddels ook aangeschoven Wethouder Rein Kroon, beaamde dit. We moeten sneller kunnen bouwen, het strategisch plan Vastgoed is daar het vliegwiel van. Binnenkort ontvangen de inwoners een enquête over hoe zij straks willen wonen. Kroon riep de aanwezigen op deze in te vullen om te komen tot plannen die ook echt aansluiten bij de woonwensen van de Rondeveners.

Alle aanwezigen kregen de toezegging dat de presentaties toegestuurd zullen worden, waardoor ze alles nog eens rustig na kunnen lezen. En zich een beeld kunnen vormen over hoe zij straks willen wonen.