• Caroline Stroër
  • Caroline Stroër

Voortgang De Maricken

WILNIS Twee sessies waren georganiseerd om omwonenden te informeren over de voortgang van De Maricken en dan de geplande doorsteek via de Wethouder van Damlaan.

Caroline Stroër

Het was een volle zaal waarbij bezoekers zich afvroegen waarom er niet plenair vragen gesteld konden worden. Een andere vraag was waarom er niemand van de politieke partijen aanwezig was, noch een wethouder. Het hele plan is opgedeeld in deelplannen waarbij nu deelplan één en twee met in totaal 207 woningen gerealiseerd zijn. In totaal gaat het om vijf deelplannen met nog 200 woningen in deelplan drie en vier en 100 woningen in deelplan vijf. De bedoeling is dat in het voorjaar van 2018 gestart wordt met de bouw van 200 woningen uit deelplan drie en vier en in 2020/2021 met de 100 woningen uit deelplan vijf. De avond werd georganiseerd omdat uit onderzoeken is gebleken dat meerdere ontsluitingen noodzakelijk zijn om de verkeersdruk te spreiden. Een tweede reden is dat er dan een betere verbinding komt met het centrum van Wilnis voor de dagelijkse voorzieningen en de laatste reden is dat extra ontsluitingen noodzakelijk zijn voor hulpdiensten. Vier mogelijke ontsluitingen zijn onderzocht waarbij gebleken is dat de ontsluiting via de Mijdrechtse Dwarsweg in het noorden van het plangebied met een te bouwen rotonde en een ontsluiting via de Wethouder van Damlaan in het zuiden van het plangebied de meest logische routes zijn. Het fiets- en langzaam verkeer wordt afgewikkeld via de Veenman, Wagenmaker en er komen drie bruggen voor zuidwaarts verkeer richting Wilnis op de Spoordijk. Om een goede afwikkeling van het verkeer te krijgen komen er plateaus bij de kruisingen. Volgens omwonenden waren de oude plannen beter en wordt de aansluiting van de Van Damlaan, Veenweg en Pastoor Kannelaan een ramp. Verder vroegen bezoekers zich af hoe de Veenman die oorspronkelijk bedoeld is voor langzaam verkeer een ontsluitingsweg kan worden. Ook kwam het punt van het parkeerprobleem ter sprake en vond men dat daar in de plannen geen rekening mee is gehouden. Ook vroeg men zich af of er zomaar langzaam verkeerbruggen over de spoorlijn gebouwd mogen worden. Tot 11 maart kunnen reactieformulieren ingeleverd worden.