VVD: 'Doen wat nodig is'

Caroline Stroër

DE RONDE VENEN Voor de VVD is het belangrijk om de komende raadsperiode voorzichtig en behoedzaam verder te gaan op de ingeslagen weg maar moet wel gedaan worden wat nodig is.

Alberta Schuurs, lijsttrekker, zegt dat het financieel beleid goed op peil is en dat de VVD een belangrijke bijdragee heeft geleverd aan een aantal zaken zoals: de zondagsopenstelling, het zwembad in Abcoude, de verschillende nieuwbouwprojecten, zodat er eindelijk sprake is van doorstroming, de zorg, het onderhoud van de wegen. 'De bereikbaarheid van de N201 en het openbaar vervoer zijn speerpunten, aandacht voor fietspaden, zorg en economie, woningen zowel voor starters als senioren en kijken of we de rode contour nog wat uit kunnen breiden. De centra moeten levendig blijven, de ondernemers moeten de ruimte krijgen en bij het onderwijs is taal voor nieuwkomers maar ook techniek een aandachtspunt', aldus Schuurs. Sandra Vreugdenhil, nummer twee, afkomstig uit Abcoude en Baambrugge nu woonachtig in Vinkeveen vindt groen belangrijk en daarmee de CO2 uitstoot. 'Duurzame energie triggert mij. Verder moeten recreatiemogelijkheden optimaal benut worden, wandel, fiets en vaarwegen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. De kwaliteit van de flora en fauna van de Vinkeveense plassen waarborgen. Iets moois maken van het Zwanenpark in Vinkeveen', vindt Vreugdenhil. Bart Richter, nummer drie heeft net 25 jaar bij de vrijwillige brandweer afgesloten. Nu wordt het tijd voor de politiek', vindt Richter die veiligheid van cruciaal belang vindt. 'Of het nu gaat om woninginbraak, auto-inbraken of overlast. Er zijn drie aspecten die daarbij naar voren komen: Veiligheid creëer je samen, partijen verbinden. Voorlichting is belangrijk, contacten met de wijkagent en handhaven'. Rudolf van Olden op nummer vier heeft ouderenzorg als speerpunt en wel een dementievriendelijke gemeente. 'Er moet meer zorg voor elkaar komen'. Voor Rob Evers uit Wilnis is het Sociaal Domein, de sociale zorg, belangrijk. 'Er zijn veel senioren wat een enorme impact heeft op onze samenleving, mantelzorg is daarbij een aandachtspunt'. Op nummer zes Morad Boulimane uit Mijdrecht die zich vooral wil inzetten voor jongeren. 'Ik ben een evenementenbureau gestart omdat er zo weinig te doen is voorjongeren en ik wil dat nu breder gaan opzetten'. Als zevende op de lijst Michel van Dijkman uit Wilnis die het vooral gaat om de verbinding tussen inwoners en bedrijven.