• M. van den Bosch

Wandel- en vaarseizoen in Botshol geopend

DE RONDE VENEN De poorten en hekken van natuurgebied Botshol zijn weer open. Nu de sluiting in verband met het broedseizoen is opgeheven, kan iedereen weer naar hartenlust genieten van dit bijzondere natuurgebied. Ontdek dit typische Hollandse laagveengebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. Zie de lepelaars overvliegen en hoor de aalscholvers kekkeren in hun nesten. Dit natuurgebied is wandelend of via het water te beleven.

VAAR MEE Botshol is bij uitstek te ontdekken via de vele plassen en slootjes. Tot en met eind augustus kan men twee keer per week meevaren met de vaarexcursies van Natuurmonumenten. Onder begeleiding van een gids varen ze door het gebied en bezoeken ze een veenmosrietlandje, waar ze onder meer zonnedauw en verschillende orchideeën kunnen aantreffen. Vaarexcursie kunnen online worden geboekt op de site van Natuurmonumenten, ga naar: www.natuurmonumenten.nl/botshol en klik op 'Activiteiten'. Liever met een eigen groep door Botshol varen? Bespreek dan een groepsexcursie via (0294) 26 82 22. Zelf varen kan ook, huur dan een roeiboot bij verhuurders Verweij (Botsholsedijk 14) en Jansen (Botsholsedijk 3).

BOTSHOLROUTE Vanaf de Zwarte schuur aan de Botsholsedijk 30-32 in Waverveen start de Botsholroute van zo'n 12 km. Men wandelt over brede legakkers, door uitgestrekte polders en over smalle dijkjes. De route leidt wandelaars langs een weidevogelgebied, ruisende rietvelden en -bij Waverhoek- een kakofonie aan weide-, water- en moerasvogels.