• Groep acht van de CNS Abcoude tijdens gastles door Wethouder Rein Kroon

    Caroline Ströer

Week van het Respect: wethouder Kroon bezoekt CNS

ABCOUDE In de week van 5 tot en met 9 november werden verschillende scholen bezocht door de leden van het college die een gastles gaven over respect. De aftrap werd gedaan door wethouder Rein Kroon bij de CNS in Abcoude bij groep acht van Meester Cees van der Sluis.

Een goed beginpunt was de Donorkrant die op de tafels lag. Bij navraag bleken veel kinderen later donor te willen worden dus een stap in de goede richting wat betreft respect voor je medemens. De kinderen werd gevraagd wat zij onder respect verstaan en daar kwamen verschillende uitspraken uit zoals: iemand laten uitpraten, interesse in elkaar, goed met elkaar omgaan, aardig zijn maar ook jezelf durven zijn, niet uitlachen, rekening houden met de ander en buiten bij het sporten vooral sportief zijn en respect voor ouderen en geen discriminatie. 'Maar wat is nu het belangrijkste grondbeginsel in ons land waar al deze uitspraken op gebaseerd zijn' was de vraag van wethouder Kroon. 'Dat is dus artikel I in de grondwet'. Een meisje mocht het voorlezen van de mobiel van de wethouder 'Met dat artikel ondervang je alles ook ras en geloof. Dat is het mooiste in dit land dat je mag zijn wie je bent', stelde de wethouder die vroeg waar de kinderen de gedragsregels geleerd hadden. Dat bleek natuurlijk thuis te zijn en ongeveer de helft van de kinderen gaf aan dat ze hun ouders met 'u' aanspreken. 'Mijn moeder wordt heel boos als ik mijn oma niet met 'u' aanspreek, vertelde een meisje. Daarna werden een paar filmpjes vertoond en moesten de kinderen aangeven wat zij in de filmpjes zagen wat met respect of juist niet respect te maken had zoals een meisje dat niet opstaat in de tram voor een oude dame en een jongetje dat op straat tegen een fiets aan plast. Verschillende kinderen vertelden verhalen waarbij zij opgestaan waren in de metro of de bus voor iemand anders. Bij het filmpje over voetbal ging het over iemand duwen of obscene gebaren maken. In een ander filmpje werd getoond hoe mannen tijdens oorlog gewonden wegdroegen terwijl in vredestijd een ambulance belaagd werd en hulpverleners in elkaar geslagen werden. Waarom ook geen respect voor hulpverleners in vredestijd. Volgens meester Cees van der Sluis is een goed evenwicht in een groep belangrijk.