• Amber Piera, Marleen van der Kraats en Anna van Tal zouden graag zien dat er natuurspeeltuinen worden aangelegd.

    Annelies de Hoop

Wens voor natuurspeelplek

DE RONDE VENEN Klimbomen, hoogteverschillen, bosjes om hutten te bouwen en waterpartijen om mee te spelen. Het zijn voorbeelden van ingrediënten van de Natuurspeelplek. Amber Piera, Marleen van de Kraats en Anna van Tol kunnen niet wachten om deze natuurspeelplekken te realiseren voor hun omgeving. Ze zoeken naar enthousiaste vrijwilligers die hen kunnen helpen.

Ook opbouwwerker Annelies de Hoop en Anouk Andrae van het NME-centrum zijn in het plan betrokken. Deze projectgroep wil kinderen stimuleren meer te spelen in de natuur met de aanleg van drie natuurspeelplekken: in de groenstrook naast de Twistvliedschool, in het Haitsmapark en in het Speelwoud. 'Voor mijn eigen kinderen heb ik een speeltoestel via Marktplaats aangeschaft, maar ze spelen het liefst in een modderpoeltje dat ze zelf hebben gegraven met een schepje', lacht Anna van Tol. 'Dat vind ik mooi; ik wil stimuleren dat mijn kinderen risicovol spelen en de wereld om hen heen ontdekken. Als zij zien hoeveel de natuur ons te bieden heeft, zullen zij zich ook beter inzetten om al dit moois te verzorgen en te behouden.'

Gemeente De Ronde Venen is enthousiast over het initiatief en stimuleert de projectgroep om hun plannen met andere inwoners te delen. 'Wij kunnen en willen dit initiatief niet alleen dragen', vult Amber Piera aan. 'De natuurspeelplek is niet alleen voor ons eigen kinderen, maar voor alle kinderen uit de omgeving. Daarom willen we ook hun wensen en ideeën horen. Bovendien hebben we ook praktische hulp nodig. We zoeken naar iemand die de natuurspeelplekken zou kunnen ontwerpen, maar ook naar handige mensen die ons kunnen ondersteunen in de praktische aanleg van de tuin. Alle hulp is welkom.'

Om inwoners te informeren én hen uit te nodigen om aan te haken bij het initiatief, organiseert de projectgroep drie informatieavonden. Op maandag 18 juni vertelt Marleen van de Kraats over de natuurspeelplek in het Haitsmapark. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van Tympaan-De Baat aan de Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Anna van Tol nodigt alle inwoners uit mee te denken over de natuurspeelplek in het Speelwoud op donderdag 21 juni, vanaf 20.00 uur in het NME Centrum. De bijeenkomst over de speeltuin bij de Twistvliedschool vindt plaats op 19 juni om 20.00 uur in 'Present' bij basisschool De Fontein. www.facebook.com/NatuurspeeltuineninDeRondeVenen