• Leden van de Energieke Rondevener. Van links naar rechts: Harry Blokstra, Erica van Doorn en Annette ter Heijden

    Caroline Ströer

'Windmolens en zonnevelden noodzakelijk'

DE RONDE VENEN Om inwoners de gelegenheid te geven hun mening te uiten hoe te komen tot een klimaatneutrale gemeente in 2040 worden verschillende avonden georganiseerd. De eerste daarvan vond plaats in de Boei op dinsdag 29 januari. De opkomst was groot en al gauw werd duidelijk dat er zowel voor- als tegenstanders zijn van de diverse maatregelen die tot duurzaamheid moeten leiden.

Caroline Ströer

Begonnen werd met een presentatie over de huidige situatie en hoe we in 2040, de norm die gesteld is door de gemeente, 1.300 Terajoule hopen te besparen (1 Tj is 78 kilowatt uur). Die besparing van 1.300 Tj zou dan gerealiseerd moeten worden door isoleren, efficiënter energiegebruik en zuiniger apparaten. De resterende 2.700 Tj moet dan aan duurzame energie opgewekt worden waarbij men verwacht dat 1,450 Tj te verkrijgen is uit biomassa, zonnewarmte en hernieuwbaar gas en 1.250 Tj aan elektriciteit. Die elektriciteit zou moeten worden opgewekt door windmolens en zonnevelden. Als alle daken gebruikt worden, levert dat 1.054 Tj op en innovatie tussen de 250 en 375 Tj. Er waren verschillende platforms, groepen, die zich tot doel stellen informatie te verstrekken aan inwoners hoe huis en omgeving duurzaam gemaakte kan worden. Zo was Baambrugge Energie Neutraal aanwezig, Zon op de Ronde Venen en de Energieke Rondevener. Zowel agrariërs als eigenaars van industriepanden worden benaderd om zonnepanelen aan te leggen. Zestien bedrijven doen al mee. De inwoners waren verdeeld in hun meningen. Zo stelde een inwoner dat als er zonneweides aangelegd worden die wel hoog moeten liggen om de grond eronder vruchtbaar te houden. Een andere vraag was hoe de energie moet worden opgeslagen aangezien er reserves nodig zijn. Een optie is om lokale energiecoöperaties te starten wat rendement oplevert voor inwoners die erin geïnvesteerd hebben. Een andere inwoner was bang voor de schade die een windmolen kan veroorzaken. Volgens de Milieufederatie Utrecht moeten van tevoren afspraken gemaakt worden. Een vraag was waarom geen gebruik wordt gemaakt van kernenergie wat CO2 neutraal is en waarom windmolens niet op zee geplaatst worden omdat windmolens ten koste gaan van de natuur en schade toebrengen aan vogels.