• Robert Vermeulen en Kiki Hagen bij de nieuwe website van Coöperatie Veenwind

    Caroline Ströer

Coöperatie Veenwind in Abcoude nieuw initiatief voor duurzaamheid

ABCOUDE Ten huize van Robert Vermeulen, de voorzitter van de onlangs opgerichte coöperatie Veenwind, waarvan ook de lokale bevolking kan profiteren, werd 14 oktober de website onthuld.

Abcoudenaar Robert Vermeulen raakte zo enthousiast over de door de gemeente georganiseerde informatieavonden over duurzaamheid dat hij zelf ook zijn steentje wilde bijdragen. "Ik wilde eerst adviseur voor lokale energie worden. Ik ben erg voor duurzaamheid en ik doe het voor de jongeren. Schone energie opwekken is de droom die we allemaal hebben", vindt Vermeulen. Met een deel van de opbrengsten wil Veenwind een gebiedsfonds oprichten waarmee duurzame initiatieven ondersteund kunnen worden. De bedoeling is dat omwonenden en lokale ondernemers via de coöperatie mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen of zonnepark en hun inbreng geven. "We hebben nu rond de 25 leden en ik hoop dat we voor de zomer 200 à 250 leden hebben. Je kunt je via de website opgeven www.Veenwind.nl. Het moet een soort vliegwiel worden voor anderen", vindt Vermeulen. Wethouder Kiki Hagen gaf aan dat sommige gemeenten al verder zijn qua duurzaamheid. "Maar wij hebben als college besloten om eerst de randvoorwaarden goed op een rijtje te hebben zoals afstanden tot woningen, landbouwbescherming en dergelijke." Sietske van Dijk maakt zich bezorgd over het gebied 't Gein. "Dat is voor mij een heilige plek en één van de mooiste plekken in Abcoude. Als je daar windmolens gaat neerzetten is dat onherstelbaar. Ik hoop ook echt dat we als inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan en dat er eenheid in het dorp blijft", aldus Van Dijk.

Caroline Ströer