• Eigen foto

Groen licht voor bouwplannen De Maricken

WILNIS Provincie Utrecht heeft ingestemd met de bouw van 225 woningen in De Maricken, Wilnis.
Onderzoek naar en berekening van de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase tonen aan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen belemmering vormt. Dankzij dit groene licht gaat de bouw deze maand van start.
Afgelopen mei legde de Raad van State de verplichting op om alle projecten die tot een uitstoottoename van ammoniak (verbinding van stikstof en waterstof, red.) kunnen leiden, opnieuw te beoordelen. Voor De Maricken betekende dit vertraging in de planning voor deelgebied 4 en 5. De 125 woningen in deelgebied 4 zijn al verkocht. De 100 woningen in deelgebied 5 gaan begin 2020 in de verkoop.

Om toestemming te verlenen voor de bouw, vroeg de provincie een berekening van de stikstofuitstoot. Ingenieursbureau Sweco berekende dat tijdens de bouw- en gebruiksfase geen stikstofuitstoot plaatsvindt op de nabijgelegen natuurgebieden. De provincie onderschrijft de conclusie en heeft toestemming verleend om de bouw te starten. De gemeente heeft op basis hiervan de omgevingsvergunning afgegeven.
Wethouder Rein Kroon is tevreden met het groene licht van de provincie. "Geweldig! Gelukkig passen de bouwplannen voor deze deelprojecten in De Maricken binnen de normen van de toegestane stikstofuitstoot. Voor de huizenkopers was het een onzekere periode, maar nu kunnen zij zich echt verheugen op hun nieuwe huis."