• Google

Helft woningen locatie Kees Bonzaal wordt sociale huur

DE RONDE VENEN Als tweede punt op de agenda van de informatieronde op 26 november kwam de herontwikkeling van de Kees Bonzaal in Abcoude ter sprake. Volgens het college zouden daar zorgwoningen met 50% sociale huurwoningen moeten komen.

ZORGWONINGEN Op dit moment is de Kees Bonzaal eigendom van de SAS, Stichting Abcoude Sport. Volgens het huidige bestemmingsplan is genoemde locatie bestemd voor maatschappelijke doeleinden. De gemeente gaf aan dat gedacht wordt aan zorgwoningen met zorgzwaarte vijf.

Volgens D66 gaat het dan om mensen met dementie en soortgelijke problematiek.

Ernst Schreurs, PvdA/GL, wilde weten waarom het college een keus voorlegt aan de raad terwijl er al een bestemmingsplan is. Dit is omdat het college het plan vooraf wil voorleggen aan de raad.

GEKIELHAALD Yvonne v.d. Heerik, RVB, constateerde dat de SAS aangegeven heeft de grond per 1 januari 2020 te willen verkopen ondanks dat de gemeente het recht van eerste koop heeft. ''Wij geven een hoop geld uit aan een zwembad en worden dan gekielhaald door de SAS."

De gemeente wil nog niet afzien van het recht van eerste koop. Het gaat de gemeente om een goede ontwikkeling voor Abcoude. Dat de helft van de nieuwe woningen sociale huur wordt, is noodzakelijk. Bij een lager percentage is een eventuele woningcorporatie niet geïnteresseerd doordat het dan om te weinig woningen gaat.