• Pixabay

Hoog percentage lood in bodem moestuinen en speelplekken

DE RONDE VENEN Uit onderzoek is gebleken dat er in een groot gedeelte van De Ronde Venen sprake is van lood in de bodem. Het gaat dan voornamelijk om gronden aan de grenzen en met name om moestuinen, speelplekken en tuinen van particulieren. De gemeente waarschuwde daar al eerder dit jaar voor.

Er is nu een variantenstudie opgesteld door adviesbureau Tauw die in samenwerking met de Provincie Utrecht, de GGD, de Omgevingsdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst en de gemeente tot stand is gekomen. Dat er sprake is van een verhoogd percentage lood in de gemeente komt doordat de bodem eeuwenlang is opgehoogd met stadsafval. Omdat lood invloed heeft op de hersenontwikkeling van voornamelijk jonge kinderen van 0 tot en met 6 jaar, is het doel van de studie om niet meer dan 3 IQ punten verlies te krijgen.

VARIANTEN Er zijn nu drie varianten bedacht: de minimale waarbij het gaat om adviezen, de middenvariant om te faciliteren en de maximale variant: het saneren van particulieren tuinen met loodgehalte. De bedoeling is dat er een samenwerkingsovereenkomst komt met de provincie en dat medio 2020 de afspraken met het Rijk worden gemaakt over de intensivering van de aanpak. Inmiddels is door de provincie al een onderzoek gedaan naar de speeltuinen waarbij minder lood werd aangetroffen dan verwacht.

Over het percentage lood in particuliere tuinen bestaat nog geen inzicht. Het bedrag dat nodig is om de varianten uit te voeren varieert van 0,9 miljoen euro tot 1,25 miljoen euro. Er wordt nu gekeken of er mogelijkheden voor subsidies zijn zoals vanuit het Rijk en de provincie. Bij particuliere tuinen is de eigenaar verantwoordelijk voor zijn eigendom. Bij de informatieronde op 5 november werden vragen gesteld door de raadsleden.

Lees ook: Kans op hoog gehalte lood in grond: vier speelplekken al aangepakt.

DE SIGAAR Rob Evers, VVD, vroeg zich af wie nu straks juridisch de sigaar is. De gemeente gaf aan dat het niet uitgesloten is dat inwoners de gemeente aansprakelijk kunnen stellen en dat de provincie vindt dat zij qua financiën genoeg gedaan hebben. Pieter Kroon, PvdA/GL, wilde weten hoe het met de nieuwe woonwijken gesteld is qua opperlaag. Dit is nog niet bekend. Ton van Sligtenhorst, CU/SGP, vond dat het bij de verschillende varianten niet duidelijk was wat de gevolgen op langere termijn zijn.

Caroline Ströer