• Google Maps

Woonlasten blijven zo laag mogelijk

DE RONDE VENEN Bij de extra commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën op 23 mei werd een presentatie gegeven over de diverse belastingen in de gemeente met de eventuele wijzigingen.

Een van de heffingen die zo laag mogelijk moeten blijven zijn de woonlasten die alleen onderhevig zijn aan de inflatiecorrectie. Qua toeristen- en forenzenbelasting gaan er stemmen op in het Rijk om die te wijzigen omdat die personen niet kunnen stemmen maar daar is gemeentelijk nog geen uitspraak over gedaan. René Bultena, VRVB, vroeg zich wel af waarom het bedrag van 28.000 euro qua inkomsten waterbelasting zo laag is, terwijl er 300 arken in de plas liggen.

Ook stelde Bultena dat er geen lastenheffing zou moeten komen op legakkers die niet bebouwd zijn. Fons Luijben, Seniorenpartij, was van mening dat er voorzichtig gedaan moet worden met voorlopige aanslagen omdat het gevaar bestaat dat mensen in financiële moeilijkheden kunnen komen en dat je niet kunt uitgaan van de positieve resultaten van het afgelopen toeristenjaar. Een percentage van 60% zou beter zijn.

Ook het punt van de rioolheffing zorgde voor discussie. Ronde Venen Belang stelde dat nu elk object voor rioolheffing wordt aangeslagen en de CU/SGP vroeg zich af waarom ook garages daaronder vallen.

Verder werd gesproken over de marktgelden. Wethouder Alberta Schuurs gaf aan dat de markt in Mijdrecht geprivatiseerd is wat niet het geval is met de markt in Abcoude. Er komt een onderzoek om de marktgelden uniform te houden.

Als laatste werd gesproken over de lokale lastenmeter die gebruikt kan worden door particulieren om de heffingen te berekenen en voor de raadsleden zou het handig zijn om te zien wat de gevolgen zijn als je een bepaalde heffing in gaat voeren.

De meerderheid van de raad stond wel positief tegenover de lastenmeter.

Caroline Ströer