• De woonwagenbewoners proberen er toch nog wat van te maken.

    Caroline Ströer
  • Van links naar rechts: Driekus van Wanrooij, moeder Riek en oom Anno bij de losliggende kabels op de locatie.

    Caroline Ströer

Woonwagenbewoners vergeten groep

DE RONDE VENEN Al vanaf 1986 toen de woonwagenlocatie in Wilnis werd aangewezen was door de gemeente aangegeven dat het om een tijdelijke locatie zou gaan. Nu in 2019 wonen de woonwagenbewoners nog steeds op dezelfde locatie en is er sprake van een onhoudbare situatie qua voorzieningen.

IN DE STEEK GELATEN De woonwagenbewoners voelen zich weer in de steek gelaten. Ondanks de toezeggingen is er nog steeds niets gebeurd en zijn de omstandigheden belabberd. Driekus van Wanrooij vertelt: "Het terrein is verzakt wat al in 2009 is vastgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau waardoor de wagens scheef staan. Als je over het terrein loopt, liggen overal de gas en elektriciteitsleidingen los over de vloer. Elektriciteitsmeters staan op instorten. Brand is uitgebroken door lekwater waardoor bijna mijn moeder is omgekomen. Het afvalwater komt direct in de sloot terecht en de riolering is constant verstopt en loopt over." De bewoners hebben de problemen in diverse brieven, mails en telefoontjes aangegeven. Volgens van Wanrooij, zijn oom Anno en moeder Riek heeft de gemeente diverse malen toezeggingen gedaan dat er iets zou gebeuren en is zelfs op de locatie geweest. Ook sommige bestuurders hebben hun steun betuigd aan de woonwagenbewoners. Toch gebeurt er niets. Door de gemeente is al in 2013 het besluit genomen tot revitalisering, dus opknappen, waarbij sprake was van een nieuwe locatie maar zoals gezegd: het blijft stil. "Ook burgemeester Maarten Divendal wist bij zijn aantreden van de problemen. Hij heeft erkend dat het een ruimtelijke ordeningsproblematiek is en te wijten aan de gemeente dus geen probleem van openbare veiligheid. Wij betalen op tijd onze belastingen en huur en hebben volgens de wet gelijke rechten als burgers in huizen", stelt Riek die ondanks de slechte staat van de voorzieningen toch met planten en rozenhagen de locatie nog wat probeert op te fleuren. "Een gewone campingbeheerder had de boel al lang moeten sluiten", vindt ze.

DISCRIMINATIE Buiten die problemen wordt de groep ook al jarenlang gediscrimineerd. Er moet overigens onderscheid gemaakt worden tussen de Sinti en de Roma en de reizigers van Nederlandse afkomst zoals de woonwagenbewoners in Wilnis. Al tijdens de oorlog werden de drie groepen door de Nazi's opgepakt en in kampen geïnterneerd, de oorsprong van de concentratiekampen. De Sinti en de Roma werden zelfs vermoord. Door de jaren heen zijn er diverse wetten voor de woonwagenbewoners gekomen met in 1974 het spreidingsbeleid waarbij door de gemeentes locaties uitgezocht moesten worden met maximaal vijftien standplaatsen. Landelijk wordt het probleem van discriminatie nu ook erkend en zijn er rapporten van diverse instanties zoals de Ombudsman en anderen die de schrijnende omstandigheden eveneens opgemerkt hebben en zich hard maken om de woonwagenbewoners steun te bieden. In die rapporten wordt aangegeven dat zij dezelfde rechten behoren te krijgen als burgers in huizen en dat gemeentes daar verantwoordelijk voor zijn. Ondanks dat er tot nu toe weinig actie is geweest, hopen de woonwagenbewoners op een humane behandeling.

Wethouder Kroon zegt in een reactie: "Wij proberen in overleg te komen met de woonwagenbewoners om tot uitvoering te komen van de overeengekomen plannen. Mocht dat niet lukken dan zal de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen."

Caroline Ströer