Zorgen bij raad om hogere kosten en lagere vergoedingen

DE RONDE VENEN Bij de gecombineerde vergadering Samenleving & Inwonerszaken en Publieke Werken werden twee punten uit de Kadernota besproken namelijk het Sociaal Domein en enkele onderdelen van Publieke Werken.

Caroline Ströer

Het was wel duidelijk dat de nieuwe wethouders nog niet van alle ins en outs van de diverse punten op de hoogte waren en de termen: Daar komen we op terug of Dat zoeken we uit, werden vaak aangehaald.

ZORGEN De raadsleden maakten zich zorgen om de stijgende kosten bij de jeugdhulp en hoe dat wordt opgelost. Volgens Wethouder Alberta Schuurs is het inderdaad zo dat er een gat zit in de begroting tussen 2017 en 2018 en zal dat worden bijgesteld in de begroting voor 2019 en wordt nu bekeken welk extra bedrag er nodig is.

'Preventieve maatregelen zijn ook belangrijk en het aantal jongeren in de gemeente neemt ook af dus dat zou elkaar weer wat opheffen', dacht de wethouder. Ook Ria de Korte, CDA, vroeg zich af hoe het straks gaat als de eigen bijdrage teruggedraaid wordt en het gevaar bestaat dat huishoudelijke hulp ook aangevraagd wordt door mensen die wel een behoorlijk inkomen hebben. 'Er moet efficiënter gewerkt worden'. Het punt van een dementievriendelijke gemeente werd aangehaald en de raad was verbaasd dat er nog geen stappen zijn gezet. 'Er zouden al veel dingen gedaan moeten zijn. Hoe zit dat', wilde Wim Stam CU/SGP weten. Het CDA vroeg zich af wanneer de ambtenaren scholing krijgen. Volgens wethouder Marja Becker is het uitvoeringsprogramma vertraagd omdat het plan later is gestart maar zijn wel de werkgroepen aan de slag gegaan.'De trainingen voor de ambtenaren zijn afgerond en er worden nu trainingen aangeboden aan winkeliers en organisaties. Het is een vijfjarenplan maar er komt een nieuwe budgettering', aldus wethouder Becker. Een andere zorg is het aantal mensen in de bijstand. Wim Stam, CU/SGP, wilde weten of er maatregelen genomen zijn of worden om het aantal te verminderen. Volgens wethouder Alberta Schuurs is er inderdaad een stijging van het aantal mensen in de bijstand en gaat het dan om een doelgroep die moeilijk te herplaatsen is in een werksituatie.

VERVANGING POPULIEREN Qua Publieke werken werd gesproken over de vervanging van 1500 populieren. Volgens de VVD wordt er in de provincie Brabant het hout van gekapte populieren aangeboden aan houtmarkten maar kon niet melden in welke plaatsen dat dan gebeurde. Volgens wethouder Kiki Hagen is dat maar deels toereikend omdat er ook een herplantplicht is. De CU/SGP stelde dat veiligheid van fietsen een belangrijk onderwerp is en dat het fietsen gestimuleerd moet worden.'Wat gaat het college daaraan doen om de fietsen meer voorrang te geven. Er zijn locaties waar dat kan', stelde deze fractie. Wethouder Alberta Schuurs gaf aan dat in september een fietsplan komt.