• Google Maps

Zorgen over financiële situatie

DE RONDE VENEN Bij de twee raadsvergaderingen op 27 en 28 mei werd de kadernota besproken. Het belangrijkste punt is de zorg over de financiële situatie.

Naast de zorg over de financiën in de komende jaren had elke partij zijn eigen prioriteit. Zo maakten D66 en PvdA/GL zich zorgen over de overlast van Schiphol. Mijndert Brunia, D66, vond dat de cultuur en de kunst er in de gemeente bekaaid af komen. Volgens de CU/SGP zijn en blijven betaalbare woningen een probleem. Het CDA wilde weten hoeveel geld er nu echt in kas is. René Bultena, RVB, sprak over een kaderloze kadernota. "Er is geen financiële dekking. Wij maken ons gigantisch zorgen over de financiën", aldus Bultena. Volgens Fons Luijben, Seniorenpartij zijn drie punten voor zijn partij belangrijk; namelijk het klimaat, milieu en het energievraagstuk en zouden inwoners meer hun tuin moeten vergroenen. Pieter Kroon, PvdA/GL, vond dat het college meer ruimte moet bieden aan initiatieven van inwoners. Volgens Bart Richter, VVD, moet er een intensievere samenwerking moeten komen met de Metropool. "Dit zou een aparte taak voor een wethouder moeten worden." Qua financiën moet er geen stijging van de lasten komen. Joris Kneppers, Lijst 8 Kernen vond dat er meer toegankelijkheid moet komen bij de balie in het gemeentehuis. Wethouder Alberta Schuurs merkte op dat veel onzekerheden qua financiën normaal is maar dat er een verkenning gaat komen qua financiële situatie en dat het college de zorgen van de raad deelt. Er komt een raadswerkgroep om de financiële keuzes te bekijken. Volgens wethouder Rein Kroon moeten er duizenden woningen bij komen en zou de provincie de rode contour moeten verleggen. Wethouder Kiki Hagen was blij met de verscheidenheid aan vaste planten en bomen en na de zomer komen de randvoorwaarden voor een klimaatneutrale gemeente. Volgens wethouder Marja Becker is preventie belangrijk en is samenwerking het sleutelwoord wat het vraagstuk over de zorg betreft en komt er een kunst en cultuurnota.

Caroline Ströer