Energieke Rondeveners

25-03-2020, 16:33 |Van onze partner

De Ronde Venen heeft vele duurzame initiatieven en de gemeente zet zich in om vanaf 2040 klimaatneutraal te zijn. Het doel is om de komende jaren evenveel energie te gaan opwekken als dat er gebruikt wordt. Dit wordt gedaan met schone energie, verkregen uit bijvoorbeeld zon, wind of aardwarmte. Energieke Rondeveners is een van die initiatieven.

Voor en door Rondeveners
Energieke Rondeveners is een duurzaamheidsinitiatief voor en door Rondeveners. Het platform richt zich op verschillende zaken, waaronder duurzame energie, bewustwording, duurzaam vervoer, een leefbare omgeving, milieubewust eten en minder afval. Inwoners kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor een gratis warmtescan om zich bewust te worden waar de warmte uit de woning weglekt. Vervolgens kunnen er gericht duurzame maatregelen getroffen worden. Ook wordt er in april een training aan energiecoaches gegeven. Als energiecoach kunnen inwoners van De Ronde Venen zelf voorlichting geven aan buurtbewoners en alles vertellen over de beste energiebesparende maatregelen per type huis. De duurzame maatregelen zijn niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Met de goedkoopste energieleverancier en een goed geïsoleerde woning kan er flink bespaard worden op de maandelijkse lasten.

Kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik
Veel inwoners willen zonnepanelen plaatsen op het dak, waarmee duurzame energie voor eigen gebruik opgewekt kan worden. Niet altijd is het dak hier de beste plek voor. Zo kan het dak in de schaduw liggen of onvoldoende oppervlakte hebben. Het plaatsen van de zonnepanelen op het erf of in de tuin kan de uitkomst bieden.

Tegenwoordig is er echter nog niets voor geregeld in het bestemmingsplan. Ook ontbreekt een toetsingskader. Dit maakt het plaatsen van zonnepanelen op een andere plek dan het dak een tijdrovend en kostbaar proces. De gemeente wil hier iets aan doen en onlangs heeft het college het beleidsvoorstel ‘Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik 2020’ voorgelegd aan de raad. Dit beleid neemt de belemmerende regelgeving weg omtrent kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik. Zo staat er beschreven onder welke voorwaarden particulieren en bedrijven zonnepanelen kunnen plaatsen in de eigen tuin of op het eigen erf. Als het voorstel wordt aangenomen, gelden voor iedereen dezelfde regels. Dit biedt meer duidelijkheid voor initiatiefnemers.

Subsidie ‘groene leges’
Inwoners van De Ronde Venen met bouw- of verbouwplannen komen in aanmerking voor de subsidie 'Groene leges' als er duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden. Voor verschillende bouwactiviteiten is een vergunning nodig, zoals bijvoorbeeld veranderingen aan een monument of het bouwen van een schuur. Hiervoor worden leges betaald om de omgevingsvergunning te krijgen. Er is een speciale subsidieregeling vastgesteld door de gemeenteraad die korting geeft op deze leges als er duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden. Deze kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van bestaande panden of het aanbrengen van een begroeid dak.