• Aangeleverd

Koor Progression vierde 50 jarig jubileum

MIJDRECHT Afgelopen zondag 7 oktober opende het koor Progression haar jubileumjaar met een feestelijk viering in de St. Jan de Doper-kerk van Mijdrecht/Wilnis. De kerk was versierd, inclusief erehaag en rode loper.

Er kwamen veel mensen naar de kerk, vaste kerkgangers, nieuwsgierige parochianen en ook familie en vrienden van de jubilerende koorleden. De koorleden waren feestelijk gekleed met een mooie corsage op. Het thema van de viering was: "Samen één zijn", iets wat ook zeer goed bij het koor past. 40 leden, 40 individuen, en dan toch als een eenheid, als één geheel optreden als welklinkend koor. Het openingsnummer "You've got a friend" zette meteen de juiste toon: warm, verbonden en ook dankbaar voor 50 jaar samen zingen, samen bidden, samen vieren.

De voorganger pastoor Griffioen wist op treffende wijze het thema van de viering, het Evangelie van die zondag en het jubilerende koor aan elkaar te koppelen. Twee koorleden zijn dit jaar precies 25 jaar lid: Marjo Kooijman en Jeanette Fokker. Zij kregen aan het eind van de viering een oorkonde, bloemen en een zilveren speld uitgereikt. Beiden spraken de wens uit om nog lang bij het koor te mogen blijven. Na afloop van de viering trakteerden de koorleden alle aanwezigen op koffie of thee met een (zelfgebakken) taartje.

Progression bedankt hierbij iedereen voor zijn of haar aanwezigheid bij deze mooie viering. Dit was de eerste activiteit van Progression gedurende haar jubileumjaar. Er zullen nog meer activiteiten volgen.