Verkiezingscampagne Seniorenpartij

DE RONDE VENEN Zaterdag 10 februari is de verkiezingscampagne van de Seniorenpartij De Ronde Venen van start gegaan.

Het campagneteam is begonnen met het bezoeken van de kernen om de flyers met het verkiezingsprogramma te verspreiden.

BELANGRIJKSTE PUNTEN Op de flyers staan de belangrijkste punten van de partij.

'Wij zijn een nieuwe lokale partij die de leefbaarheid voor iedereen wil verbeteren. Wij zijn geen partij voor oude mensen, maar voor mensen die op een prettige manier oud willen worden.'

OVERZICHT Een kort overzicht van onze belangrijkste punten: Seniorenbeleid. Er dient een weloverwogen seniorenbeleid te komen. Dit beleid moet bij één wethouder worden ondergebracht. Zorg en welzijn:De Seniorenpartij streeft naar een voor een ieder goed bereikbare Huisartsenpost (HAP) en de openstelling van een (lokale) apotheek in de avonduren en de weekenden. Bestrijding van armoede en eenzaamheid bij senioren: Wij willen senioren in beeld krijgen die in armoede of eenzaamheid leven, zodat daar hulp geboden kan worden. Huisvesting: Meer bouw van betaalbare seniorenappartementen (koop en huur). Nieuwe woonvormen moeten worden gestimuleerd. Veiligheid: Ouderen moeten zich thuis en op straat veilig voelen in de gemeente. Om de leefomgeving veiliger te maken en te verbeteren zal er meer aandacht moeten worden besteed aan het onderhoud van het groen en andere openbare ruimten.

VERKIEZINGSITEMS Op website van de seniorenpartij zijn alle verkiezingsitems te vinden. www.seniorenpartijdrv.nl. Wie vragen heeft, kan mailen naar info@seniorenpartijdrv.nl