• Lex van Lieshout

Duurzame bedrijven ondertekenen 'manifest duurzaamheidspartners'

DE RONDE VENEN Meer dan dertig bedrijven uit De Ronde Venen ondertekenen donderdag 7 maart het 'manifest duurzaamheidpartners'. Met de ondertekening geven zij aan zich in te zetten voor het bevorderen van een circulaire economie, duurzame bedrijfsvoering en bewustwording op het gebied van duurzaamheid bij bedrijven. Het streven is dat dit jaar vijftig bedrijven uit de gemeente het manifest ondertekenen.

Het manifest is een initiatief van de kerngroep duurzaamheidpartners. De kerngroep zet zich in voor een economisch systeem waarin grondstoffen en producten zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt, ook wel circulaire economie genoemd. Daarnaast zetten ze zich in voor een duurzame bedrijfsvoering en bewustwording op het gebied van duurzaamheid.

KERNGROEP DUURZAAMHEIDSPARTNERS Deelnemers zijn onder andere SC Johnson, Walraven, Feka, Smit & Dorlas, Bebouw Midreth, Brouwer Transport, New Horizon Social Impact, Rabobank, Peek veehouderij, Brabebo Auto-onderdelen, P4P, Janmaat en Woningcorporatie GroenWest. Ook het Platform Energieke Rondeveners doet mee. De gemeente De Ronde Venen ondersteunt de organisatie van bijeenkomsten en stimuleert bedrijven in duurzaam ondernemen.

ENERGIE EN GRONDSTOFFEN Wethouder Rein Kroon (Economie): "De ondertekening van het manifest laat zien dat bedrijven uit onze gemeente zich willen inzetten voor een gemeente waarin we duurzaam met energie en grondstoffen omgaan. Ik hoop van harte de dat komende tijd veel bedrijven zich hierbij aansluiten en samenwerken aan een klimaatneutrale gemeente."